Smart SVC Sistemi Nedir ?


Smart SVC sistemi, kondansatör kademeleri ile

Smart SVC sistemi, kondansatör kademeleri ile yapılan klasik kompanzasyon sistemlerinin, kapasitif karakteristikli yüklerin ve hızlı değişen reaktif yüklerin yaygınlaştığı günümüz işletmelerine tam cevap verememesi üzerine geliştirilmiş yeni bir sistemdir.

Sistem; hem kondansatörleri hem de şönt reaktörlerini devreye alabilen Smart SCV röle, şönt reaktörleri ve bu şönt reaktörlerini devreye alan tristörlü sürücüden oluşmaktadır. Smart SVC röle, tristör kontrollü sürücü üzerinden şönt reaktörlerini istenen değerde devreye alabilmektedir. Bu sayede Smart SVC, klasik rölelere göre çok daha hızlı ve tam olarak cevap üretebilmektedir. Bilindiği üzere klasik röleler belirli büyüklüklerde, sınırlı sayıda kondansatör ve/veya reaktör kademelerine sahip olduklarından işletmenin ihtiyaç duyduğu reaktif güçleri tam olarak karşılayamaz. Ancak mümkün olan en yakın reaktif değeri elde edebilir.  Kompanzasyondan artık kalan reaktif enerjileri aşağıya çekmek için küçük değerli monofaze kademelerin panoya ilave edilmesi gerekmektedir. Bu yöntem kademe sayısının çoğalmasına, pano boyutlarının büyümesine, bakım maliyetlerin artmasına sebep olmasına rağmen işletmelerde tam çözümü üretememektedir. Ayrıca klasik sistemlerde anahtarlama, mekanik kontaktörler vasıtası ile yapıldığı için hızlı girip çıkan yüklere cevap verme yeteneği de sınırlı kalmaktadır. Smart SVC sisteminde ise şönt reaktörler (endüktif bobinler) her bir faz için istenen güçte devreye alınarak sistemin reaktif ihtiyacı tam olarak karşılanır. Smart SVC sisteminde anahtarlama işlemi tristörler ile yapıldığı için 20ms de cevap üretilebilmektedir. Bu sayede klasik kompanzasyon rölelerinin zorlandığı ve yetersiz kaldığı işletmelerde reaktif yükleri rahatlıkla kompanze etmek mümkündür.

grup arge.indd

SMART SVC SİSTEMİ

SMART SVC SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Smart SVC röle, 24-bit çözünürlüğe sahip güç ölçüm entegresi ile sistemin bütün elektriksel parametrelerini çok hızlı ve hassas bir şekilde ölçerek analizini yapar. Her bir fazın ihtiyaç duyduğu reaktif (endüktif/kapasitif) gücü tam olarak tespit edip ilgili faza bağlı olan endüktif bobinin gücünü ona göre ayarlar. Bu sayede sistemin reaktif güç ihtiyacı tam olarak dengelenmiş olur. Şekil-2’de görüleceği üzere klasik röleler mevcut kondansatörler ile en iyi cevabı verdiği zaman bile sistemin ihtiyacı ile toplam kademe gücü arasında yine de farklar kalmaktadır. Bu farklar, özellikle hızlı sistemlerde, zamanla birikerek ceza oranlarının aşılmasına neden olabilmektedir. Buna çözüm olarak Smart SVC röle, sistemin kapasitif yük ihtiyacını kendi kondansatör kademelerini kullanarak elde eder. Kalan kapasitif farkları ise endüktif bobinlerinin güçlerini ayarlayarak kompanze eder. Şekil-3’de Smart SVC sisteminin çalışması gösterilmiştir.

smarttablo3

smarttablo

smarttablo2

 

 

 

SMART SVC SİSTEMİNİN FAYDALARI

*Fazla sayıda monofaze kademe (kondansatör/reaktör, kontaktör, sigorta vs) kullanmanıza gerek kalmaz.

*Hızlı girip çıkan yüklerde işletme rahatlıkla kompanze edilir.

*Tasarruflu aydınlatma, kesintisiz güç kaynakları, invertörlü klima ve soğutucuların vs. kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek kapasitif kompanzasyona tam olarak cevap verir.

*Yarı iletken kontrollü olduğundan güç katlarının ömürleri kontaktörlere göre çok uzundur.

*Klasik kontaktörlü kompanzasyon çözümüne göre, kademe sayısı az olduğundan, montaj işçiliği azdır.

*Algılama akımı 3 mA olduğundan küçük güçlü işletmelerde veya çevrim oranı büyük akım trafolarının olduğu büyük güçlü işletmelerde bile küçük kademeleri otomatik ölçerek doğru kompanzasyon cevabını üretebilmektedir.

*İşletme, reaktif ceza sınırlarında gelecekte oluşabilecek düşüşe karşı önceden hazırlanmış olur.

*Yaşlanmış veya hatalı kondansatörlerle bile tam kompanzasyon.

*Sigortası atmış kademe varlığında dahi diğer kademelerle çözüm üretebilme yeteneği.

*Güç akış grafiği yardımı ile işletmenin analizi kolaylıkla yapılabilir. Her faz için ihtiyaç duyulan maksimum kondansatör/reaktör büyüklükleri ve faz dengesizlikleri belirlenebilir.

*Kademe, aşırı endüktif/kapasitif, yüksek sıcaklık, faz, bağlantı hatası vb hataların tespiti.

*Otomatik kademe testiyle kademe değerleri sürekli güncellenir.

*Akım trafo bağlantı değişikliklerini otomatik algılama ve düzeltme.

*Kompanzasyon bakım periyodunu uzatırken bakım maliyetlerini de düşürür.

*Smart SVCendüktif yük sürücüsü ile SVC kademelerine bağlı şönt reaktörleri kullanılmadığında klasik röle olarak da çalışabilir, ihtiyaç halinde ise yine SVC sistemine dönüşebilir.

SMART SVC SİSTEMİNİN KULLANIM ALANLARI

Yakıt İstasyonları;fazla sayıda monofaze kondansatör eklemek yerine Smart SVC ile 5-6 kademe trifaze kondansatör kullanarak reaktif oranlar %2-3 seviyelerinde kalır.

Banka Şubeleri;fazlar dengesiz, kapasitif yük ağırlıklı, az kademe ile yine kesintisiz çözüm sağlanır. Yüksek kapasiteli UPS’ler nedeni ile kapasitif etki büyük ise kademelerine sabit değerli şönt reaktör bağlayarak da kapasitif kompanzasyon yapılır.

Marketler;fazlar mevsimsel ve dönemsel olarak dengesiz. Bu tür işletmelerde de az sayıda kademe ile kesintisiz çözüm sağlanır. Reaktörler mevsimlik dengesizliklere çözüm üretmekte esneklik kazandırır.

Asansör ve Vinçler;yükler devreye hızlı girip çıkıyor, Smart SVC – Fast’ in sisteme cevabı 20 ms olduğundan bu tip işletmelerde de kesintisiz çözüm sağlanır.

Kaynak Atölyeler,  Presler;yükler devreye hızlı ve dengesiz girip çıkıyor, Smart SVC – Fast kesintisiz sorunu çözer ve az kademe kullanarak tam kompanzasyon sağlanır.

Okullar, Ofis ve Bürolar;aktif tüketimin düşük, fazların dengesiz olduğu, kapasitif yüklerin gözlenebileceği işletmeler, az sayıda kademe kullanarak Smart SVC ile çözülür.

Hastane, Aile Sağlığı Merkezleri;fazların dengesiz olduğu işletmeler, Smart SVC ile kolaylıkla çözülür.

SMART SVC SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

• Kompanzasyonda yeni ve etkili çözüm

• Hızlı değişen yüklere kesintisiz, hızlı ve tam çözüm

• Daha az sayıda kademe (kondansatör, reaktör, kontaktör, sigorta…) kullanımı

• Smart SVC-Fast röle ile 20 ms cevap süresi

• Kaynak, vinç ve punta makineleri içeren işletmelerde bile tam çözüm

• Kademeler devreye daha az girip çıkacağı için daha uzun kondansatör ve kontaktör ömrü

• Otomatik kademe testi sayesinde sürekli güncel kademe değerleriyle kompanzasyon

• 3mA algılama akımı ile küçük kademeler kullanılarak doğru kompanzasyon

• Dengesiz yükler için küçük değerli monofaze ve difaze kondansatör kullanımına son

• Kapasitif yüklerin de tam kompanzasyonu

• Ceza oranlarının çok altında endüktif ve kapasitif oranlar

• Otel, market, alışveriş merkezi, banka şubeleri, vinçler, kaynak ve tekstil atölyeleri, okullar, yakıt istasyonları, aydınlatma sistemleri gibi yüklerin hızlı ve değişken olduğu işletmeler için ideal çözüm