OG Kompanzasyon


Orta Gerilim Kompanzasyon Sistemleri

Yüksek güce ihtiyaç duyan işletmelerin, güç trafolarını kendi bünyelerine almaları gerekmektedir.

Bu durumda gücün büyüklüğüne bağlı olarak elektrik sayacı orta gerilim tarafına yerleştirilmektedir.

Sayacın orta gerilim tarafında olduğu işletmelerde, yüksek güç tüketimi durumunda alçak gerilim tarafında yapılan kompanzasyon reaktif sorunu çözmede yeterli olmaktadır. Fakat aktif tüketimin düştüğü durumlarda alçak gerilim tarafından yapılan kompanzasyon işletmenin cezaya girmesine engel olamamaktadır.

Bu sorunun kaynağında;

Ttrafo sabitinin değişen akıma göre ayarlanamaması,
Düşük akımlarda akım trafolarının ve ölçüm ekipmanlarının hassasiyet sınıflarının yetersiz kalması,
Boştaki trafoda gözlenen faz dengesizliğinin orta gerilim tarafında reaktif enerjiyi hem endüktif hem de kapasitif yönde bozucu etki oluşturması,
Sayaç ile trafo arasındaki uzun hatların varlığı gibi detaylar yatmaktadır.

Smart SVC / OG kompanzasyon rölesi bu problemi çözmek için sahalarda elde edilen tecrübe ve uzun uğraşlar sonucunda geliştirilmiştir. OG rölesi, akım bilgisini orta gerilim tarafında bulunan yada yeni takılacak 3 adet akım trafoları üzerinden alır. Gerilim bilgisi ise alçak gerilim tarafından alınarak her fazın gücü, faz acısı farkı dikkate alınarak, bağımsız olarak ölçülür. Bu ölçüm sonucunda röle hem mevcut kademeleri hem de SVC çıkışlarını kullanarak sisteme alçak gerilim tarafında çözüm üretmektedir.

Uygulama sonrasında sayaçtan ve röleden yapılacak gözlemler neticesinde fazlar üzerinde hassas ayarlamalar yapılarak reaktif sorun tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Orta gerilim tarafında bulunan sayaç ekranında her fazın Cos fi değerlerinin yada reaktif güçlerinin gözükmesi de ayarların yapılmasında oldukça faydalı olmaktadır.

og-sema